MOTTO:

„Wir werden ja sehen, was wir sehen werden“ ( Uvidíme, co uvidíme ) odpověď W.C.Roentgena na otázku reportéra, zda nově objevené záření zviditelní i vnitřní orgány

Wilhelm Conrad Rontgen - životopis

Jeden z nejvýznamnějších vědců přelomu 19. a 20. století Wilhelm Conrad Rontgen se narodil 27. března 1845 v německém městě Lennep v rodině obchodníka s textilem Friedricha Conrada Rontgena a Charlotty Constance Frowein. Později se rodina přestěhovala do holandského Apeldoornu, kde W. C. Rontgen nastoupil na technickou školu v Utrechtu. Na základě falešného podezření, že nakreslil na tabuli karikaturu jednoho z profesorů byl ze školy vyloučen. Přestože nezískal maturitní zkoušku, vystudoval fyziku na univerzitě v Utrechtu a strojní inženýrství na polytechnice v Curychu. Zabýval se především experimentální fyzikou a jako profesor fyziky působil na řadě univerzit (Štrasburk, Giessen, Jena, Utrecht, Lipsko, Mnichov). V roce 1872 se oženil s Annou Berthou Ludwig.

V průběhu let se W. C. Roentgen stal uznávaným vědcem, publikoval vědecké práce týkající se teorií plynů, piezoelektrických a pyroelektrických vlastností krystalů. Rok 1895 s sebou přinesl objev, kterým se Rontgen proslavil nejvíce, objev záření X. Večer 8. listopadu ve své mnichovské pracovně prováděl pokusy s katodovou trubicí a všiml si, že je-li zapojen elektrický proud, vychází z trubice zakryté černým kartonem jakési neviditelné záření, které způsobuje, že stínítko pokryté vrstvou kyanidu platinobarnatého náhodně umístěné v blízkosti katodové trubice slabě světélkuje. V následujících dnech se Rontgen intenzivně zabýval prozkoumáváním vlastností těchto neviditelných paprsků, které nazval zářením X. Všechny své poznatky poté zveřejnil v pojednání „o novém druhu záření“. Při experimentech zobrazil pomocí paprsků X ruku své manželky Anny Berthy a získal tak první rentgenový snímek, který byl velkým příslibem pro rozvoj zobrazovacích metod v medicíně.

W. C. Rontgen za objev záření X získal mnoho ocenění, paprsky X byly na jeho počest pojmenovány rentgenovými a v roce 1901 mu byla udělena vůbec první Nobelova cena za fyziku. Zemřel v Mnichově dne 10. 2. 1923 na rakovinu střev.

Copyright ® www.odpoledneskonradem.cz, 2005